חדשות ופרסומים

 

*BIG FIRM SOPHISTICATION. SMALL FIRM FOCUS.

 

 

 

  • תחרות והגבלים עסקייםרשות התחרות פרסמה גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • תחרות והגבלים עסקיים: תיקון מקיף בחוק הגבלים עסקיים (אשר ייקרא מעתה – "חוק התחרות הכלכלית") – מה הוא כולל? | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • ליטיגציה: הרפורמה הדרמטית בתקנות סדר הדין האזרחי תכנס לתוקפה בעוד שנה - כל מה שצריך לדעת | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • תובענות ייצוגיות: בית המשפט העליון דן בתוקפם של "הסדרי הסתלקות מתוגמלת" במסגרת בקשות אישור תובענות כייצוגיות | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • דיני הגנת פרטיות: אכיפה ראשונה של התקנות החדשות בעניין הגנת הפרטיות בעקבות אירוע אבטחה חמור בחברת איתוראן | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • דיני הגנת פרטיות: תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) נכנסו לתוקפן ביום 8 במאי 2017 - מה זה בעצם אומר? | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא

 

  • תובענות ייצוגיות: החל מיום 8 במאי 2018, תוטל אגרה על הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית | עדי אבטה, עו"ד - לחצו כאן כדי לקרוא את העדכון המלא